nieuws

10 sep 2008, 10:10

Politiechef Groningen/Haren vertrekt

Met ingang van half oktober 2008 verlaat Ronald Zwarter als districtchef het Groningse politiekorps. Dat heeft de Groningse politie zojuist bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zwarter gaat een programma ontwikkelen dat extra impulsen moet geven aan het landelijke samenwerkingsprogramma ‘Politietop Divers naar een duurzaam perspectief’ van het ministerie van Binnenlandsezaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen.


Dit programma is opgezet om de top van de Nederlandse politie in de komende jaren meer divers van samenstelling te maken. Het programma is ingesteld op 1 februari 2008 voor tenminste drie jaar. Naast instroom en doorstroom van vrouwen en allochtonen, richt het programma zich ook op carrièreperspectieven van de huidige politietop. Zwarter is de eerste politiechef bij de Nederlandse politie die in dit kader van de kansen in het programma gebruik gaat maken om zich breder en internationaal te ontwikkelen.

Buitenlandse leer/werkplek


Een divers samengestelde politietop is één. Goed leiding kunnen geven aan divers samengestelde politieteams is minstens zo belangrijk. Zwarter gaat daarom, onder regie van de voorzitter van het programma Politietop Divers en samen met de School voor Politie Leiderschap en het Maatschappelijk (top)Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid in Groningen, een internationaal programma voor politieleiders opzetten. Hij zal ondermeer in het buitenland op zoek gaan naar voorbeelden van leidinggeven aan divers samengestelde teams. Daarnaast gaat hij aan de slag met het creëren van leer/werkplekken voor Nederlandse politieleiders in het buitenland.

Reacties


Voorzitter van het programma Politietop Divers, Ineke Stam is blij met de komst van Ronald Zwarter. ‘Groningen draagt daarin als eerste korps bij aan het programma. Dit is een mooie afspraak met de korpsbeheerder en korpschef en Ronald Zwarter zelf. Groningen kan met het invullen van de vacante plek ook weer bijdragen aan de landelijke diversiteit doelstellingen.’

Ook Oscar Dros is tevreden over de bijdrage van Groningen aan de landelijke afspraken. ‘Het korps zet al langere tijd in op diversiteit en met succes. Dit soort programma’s maakt de Nederlandse politie alleen maar sterker. Het is een mooie uitdaging voor Ronald Zwarter om te helpen aan het project, maar zijn vertrek is een aderlating voor het korps.

Korpsbeheerder en Burgemeester Jacq. Wallage vindt het jammer dat Zwarter Groningen gaat verlaten. ‘Het zij hem gegund. Hij heeft in de afgelopen drie jaar veel betekend voor de stad en het korps. Dankzij hem heeft het korps het veiligheidsbeeld kunnen verbeteren en ondermeer een goed draaiend bike- en waveteam, e-mail@lert en studentencontactfunctionarissen ingevoerd.’ Wallage heeft vertrouwen in Monique Pennings