nieuws

19 aug 2002, 00:12

Politie stuurt missende agenten terug naar schietbaan

Politieagenten die op de schietbaan hun doel niet meer weten te raken, moeten hun wapen inleveren. De wapendragende heren en dames van het Groninger korps bleken niet meer allemaal goed te scoren bij hun halfjaarlijkse toets, of misten het examen door verschillende redenen, meldt de Regiopolitie Groningen in het politieblad ‘De Aangever’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met ‘persoonlijke plannen’ wordt geprobeerd het niveau weer op peil te brengen, zodat de roos weer getroffen wordt. Het strenge beleid komt voort uit de door ambtenaren zo fraai genoemde ‘regeling toetsing geweldsbeheersing politie’ oftewel RTGP. In de tweede helft van dit jaar gaan de agenten op cursus en vervolgens moeten ze in de eerste helft van 2003 alsnog in een herkansing laten zien dat ze zonodig een doelwit kunnen uitschakelen.