nieuws

21 dec 2012, 14:02

Strenger optreden tegen vuurwerkoverlast

De politie wil samen met burgers proberen de overlast van vuurwerk dit jaar zo veel mogelijk terug te brengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op oudejaarsdag tussen 10 uur ’s ochtends en 2 uur ’s nachts. Deze afsteekperiode is vastgesteld om de overlast beperkt te houden. Kopen mag dit jaar alleen op 28, 29 en 31 december. Alleen winkeliers met een speciale vergunning van de gemeente mogen vuurwerk verkopen. Steek vuurwerk veilig af, zonder gestunt.


Overlast? Vernielingen? Meld het direct en doe aangifte!
Regelmatig kunnen daders van bijvoorbeeld vernielingen met vuurwerk worden aangehouden, omdat omstanders of getuigen hier direct melding van maakten. Een goed signalement van de daders helpt hierbij. Niet alleen bij levensbedreigende situaties belt u 1-1-2, maar ook direct als u getuige bent van een misdrijf. Voor het melden van overlast kun u 0900-8844 bellen, het algemene nummer van de politie.

Daarnaast roept de politie u op om altijd aangifte te doen. Want alleen dan kan de politie officieel een onderzoek starten om de dader(s) op te sporen en aan te houden. Ook hebt u de aangifte nodig om uw schade vergoed te krijgen van de verzekering. Aangifte kunt u doen viawww.politie.nl , maar natuurlijk bent u ook welkom op het dichtstbijzijnde politiebureau


Uploaden van foto’s tijdens de jaarwisseling


Heeft u beeldmateriaal waarop iemand een auto in brand steekt, vernielingen pleegt of geweld gebruikt tegen een hulpverlener, dan kunt u deze beelden zelf uploaden op www.politie.nl. Hiermee helpt u bij het opsporen en vervolgen van de daders.

Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de Nederlandse veiligheidseisen. Het is vaak veel zwaarder en reageert heftiger dan legaal vuurwerk. Daardoor is het levensgevaarlijk voor gebruikers, maar ook voor omstanders. Jaarlijks belanden veel mensen in het ziekenhuis met zware verwondingen. Reden genoeg om de invoer en handel van dit vuurwerk aan te pakken. Het is verboden om illegaal vuurwerk te kopen, te verkopen of in het bezit te hebben. Ook het opslaan, vervoeren, afsteken of invoeren van dit vuurwerk is strafbaar. De bezitter of houder van illegaal vuurwerk wordt vele malen zwaarder gestraft dan gewoonlijk. Heeft u informatie over (de handel in) illegaal vuurwerk, meld het dan bij de politie via 0900 - 8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.


Halt


Houden agenten of de opsporingsambtenaren van de gemeente jongeren aan tussen de 12 en 18 jaar, dan worden zij naar Halt gestuurd. Daar krijgen ze, na een gesprek in het bijzijn van hun ouders, een werkstraf en eventueel een leeropdracht. Wordt de straf niet opgevolgd, dat stuurt de politie het proces-verbaal alsnog naar justitie. In de provincie Groningen zijn inmiddels al 23 jongeren naar Halt doorgestuurd, in Drenthe 26 en in Fryslân 25. Vorig jaar stond de teller in Noord-Nederland nog maar op 35.