nieuws

11 jul 2002, 00:12

Plastisch chirurgen roepen op tot vervanging soja-borstimplantaten

De internationale plastisch-chirurgenorganisatie EQUAM roept wereldwijd vrouwen die borstimplantaten hebben van sojaolie op die te laten vervangen. Het materiaal wordt door artsen als gevaarlijk beschouwd. Tevens wil EQUAM een mondiale databank realiseren, waarin gegevens over implantaten worden bijgehouden. In Nederland zijn nog twintig vrouwen met soja-implantaten. Het sojaolie-type worden inmiddels niet meer geïmplanteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Die registratie is nu nog slecht, aldus prof. dr. J.P. Nicolai, hoofd van de afdeling Plastische Chirurgie aan het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en gastheer van de EQUAM-conferentie. In Groningen was deze week een tweejaarlijkse bijeenkomst. Specialisten uit vijftig landen stelden adviezen op. De organisatie houdt zich in het bijzonder bezig met de kwaliteit van producten die in deze tak worden toegepast.
In Nederland was tot 1998 weliswaar een beperkte databank, maar die is niet meer voortgezet. De overheid zag er niet veel in, stelt Nicolai. ,,En nog is er geen belangstelling voor. Terwijl je nu niet weet nu wie bepaalde implantaten heeft’’, constateert hij. ,,In Denemarken en Oostenrijk bijvoorbeeld zijn perfecte databanken. Die zouden ook in ons land moeten komen.’’ Ook in Engeland en de VS bestaan bestanden. De eventuele Nederlandse variant moet onderdeel worden van een op te zetten wereldwijd netwerk.
Tien jaar geleden brak, vooral in de VS, grote paniek uit over de vermeende onveiligheid van siliconenimplantaten, waarna de sojaolie-variant in zwang kwam. ,,Maar de vervangers bleken juist gevaarlijk’’, zegt Nicolai. Rond de zevenduizend vrouwen hebben ooit sojaoliemateriaal geïmplanteerd gekregen. Sojaolie is in tegenstelling tot siliconen geen stabiele stof en kan daardoor gevaarlijk zijn voor de draagster. Vele vrouwen hebben reeds een vervangende operatie ondergaan, maar het is belangrijk dat de vrouwen die nog de gevaarlijke variant dragen ook geopereerd worden, aldus de chirurgen.