nieuws

15 aug 2001, 00:12

Plaskruizen tegen wildplassen tijdens de keiweek

Tijdens de Keiweek, die van 16 t/m 21 augustus in de stad Groningen wordt gehouden zullen vier zogenaamde ‘plaskruizen’ worden geplaatst. De plaskruizen moeten een alternatief zijn voor het wildplassen in de binnen-stad. Op wildplassen staat een boete van honderd gulden. De plaskruizen zijn een initiatief van de Milieudienst en de Stichting KEI.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de Keiweek wordt de sanitaire voorziening (die overigens alleen door mannen kan worden gebruikt) telkens om ca. 20.00 uur geplaatst en de volgende morgen om ca. 8.00 uur weer verwijderd. De plaskruizen zijn te vinden op de Grote Markt (twee stuks nabij Vindicat), de Ebbingestraat (tussen het Kwinkenplein en de Grote Markt) en het A-kerkhof (tussen de Korenbeurs en de A-kerk, nabij de glasbak). De plaskruizen hebben een capaciteit van elk 500 liter. Er kunnen vier personen tegelijk plassen. Na de Keiweek zal worden gekeken of deze voorziening ook een oplossing is bij andere grote evenementen in de binnenstad waarbij veel mensen worden verwacht. De plaskruizen zijn alleen geschikt voor mannen. Om ook de vrouwen tijdens de Keiweek tegemoet te komen wordt tijdens de drukke momenten op de Vismarkt een speciale toiletwagen geplaatst.
Het initiatief past goed in het zogenaamde ‘huiskamerproject’ van de gemeente waarbij veel extra aandacht wordt gegeven aan het onderhoud en beheer van de Groninger binnenstad. In het kader van dit project wordt door de Milieudienst, Openbare Werken (RO/EZ) en de Politie nauw samengewerkt. Dit allemaal met het doel het centrum van Groningen (met z’n 520.000 bezoekers per week) Schoon, Heel en Veilig te houden.