nieuws

26 jun 2002, 00:12

Plannen voor aanpak Zuidelijke Ringweg (2004 – 2007) nu ter inzage

Het Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ligt ter inzage vanaf 18 juni tot 30 juli a.s.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf 2004 werkt Rijkswaterstaat namelijk volop verder aan de verbetering van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. De plannen hiervoor - weergegeven in het Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen - liggen vanaf dinsdag 18 juni tot en met 30 juli 2002 op diverse plaatsen ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk tegen het Tracébesluit beroep in te stellen.
Op 28 mei 2002 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat, in samenspraak met de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, dit Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen vastgesteld.
Het Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen voorziet in het nemen van een aantal maatregelen zoals nieuwe wegaansluitingen, rotondes, op- en afritten aan en nabij de Weg der Verenigde Naties (N7/A7), de Europaweg (A7 oost), de Julianaweg (A28) en de Beneluxweg (N46). Daarnaast is voorzien in een kortsluitende verbinding tussen de Europaweg (A7 oost) nabij Engelbert en de Beneluxweg (N46) ter aansluiting van de aansluiting Driebond (het zogenaamde Euvelgunnetracé).
Waar ligt het Tracébesluit ter inzage?
Het Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ligt van 18 juni tot en met 30 juli 2002 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:
- de gemeentehuizen van Groningen (Gemeentelijk Informatiecentrum, Kreupelstraat 1) en Haren (Raadhuisplein 10); - het provinciehuis van Groningen (Martinikerkhof 12 te Groningen); - de openbare bibliotheken te Groningen (centrale bibliotheek, Oude Boteringestraat 18 en filiaal Zuid, Van Iddekingeweg 183); - Rijkswaterstaat dienstkring Groningen te Haren (Meerweg 139); - kantoren van de Waterschappen Hunze en Aa’s (Aquapark 5 te Veendam) en Noorderzijlvest (Stedumermaar 1 te Groningen); - de bibliotheek van het kantoor van Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland te Leeuwarden (Zuidersingel 3); - de bibliotheken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Plesmanweg 1-6) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijnstraat 8), beide te Den Haag.