nieuws

16 aug 2002, 00:12

Plannen vervolg aanpak Zuidelijke Ringweg (2004 - 2007) ter inzage

De eerste ingrijpende werkzaamheden voor het groot onderhoud van de zuidelijke ringweg zijn in volle gang. Maar er staat de komende jaren nog veel meer te gebeuren. De plannen voor een vervolg-aanpak liggen tot 30 juli ter inzage.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ligt ter inzage vanaf 18 juni tot 30 juli a.s. Vanaf 2004 werkt Rijkswaterstaat namelijk volop verder aan de verbetering van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. De plannen hiervoor - weergegeven in het Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen - liggen tot en met 30 juli 2002 op diverse plaatsen ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk tegen het Tracébesluit beroep in te stellen.
Meer informatie: www.ringzuidgroningen.nl