nieuws

22 mei 2014, 10:10

Plan voor aanpak zuidelijke ringweg aangepast na inspraak

Plan voor aanpak zuidelijke ringweg aangepast na inspraak

Het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is op een aantal punten aangepast. Dat is vanmorgen bekend gemaakt door gedeputeerde M. Boumans namens de provincie Groningen en wethouder Paul de Rook van Groningen. Tot aanpassing van het oorspronkelijke plan is besloten naar aanleiding van inspraakreacties.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De voorgestelde wijzigingen worden nog onderzocht op milieueffecten en zullen deze zomer worden voorgelegd aan minister M. Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Als het aan de stuurgroep Aanpak Ring Zuid ligt kan het definitieve besluit tot de ombouw van de zuidelijke ringweg eind september of begin oktober worden genomen

In opdracht van een stuurgroep van bestuurders van Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat heeft de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg verder uitgewerkt en aangepast de afgelopen maanden.

Die uitwerking is gebaseerd op in totaal ruim 400 inspraakreacties: 291 op het Ontwerp Tracébesluit, 73 op de Ontwerp-inrichtingsplannen voor vier gebieden in de omgeving van de ringweg en 53 op het plan voor aanleg van de Helperzoomtunnel.

 

Meer over de voorgestelde aanpassingen vandaag in het katern Bereikbaarheid en Verkeer