nieuws

03 dec 2001, 00:12

Plafonds gymlokalen gemeente Delfzijl nader onderzocht

Naar aanleiding van het naar beneden komen van een plafond in een gymlokaal in Ter Apel heeft de ge-meente Delfzijl besloten de gymlokalen in de gemeente nader te inspecteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het plafond van gymlokaal ’t Rek moest ten behoeve van het onderzoek voor een deel verwijderd worden. Bij nadere visuele inspectie bleken de elementen van de plafondverwarming goed bevestigd te zijn. De gemeente heeft echter besloten de verwarmingselementen uit voorzorg te verwijderen en te herplaatsen aan de muren van het gymlokaal. Alle geplande activiteiten in het gymlokaal zijn stopgezet. Volgens de plan-ning wordt het lokaal weer vrijgegeven na de komende vakantieperiode van de scholen. De ophanging van de plafondverwarming in de sporthallen Weerland (Wagenborgen) en De Vennen (Woldendorp) zijn goed-gekeurd.