nieuws

22 sep 2010, 21:09

Piet de Vey Mestdagh D66 lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen 2011

De leden van D66 Regio Groningen hebben de huidige fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten van Groningen gekozen als hun nieuwe lijsttrekker. De leden hebben in grote meerderheid voor deze ervaren kandidaat gekozen. Het bestuur kijkt met deze lijsttrekker vol vertrouwen uit naar de komende verkiezingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Piet de Vey Mestdagh (50 jaar) uit Zuidwolde is een echte liberaal uit de D66-traditie en combineert elan en ervaring op voortreffelijke wijze. De stemadviescommissie formuleerde haar oordeel als volgt: “Zeer ervaren kandidaat met een goed politiek en bestuurlijk inzicht. Heeft aangetoond dat hij goed in staat is om binnen de provinciale politiek een onderscheidend D66-geluid te laten horen. Weet mensen te enthousiasmeren en binden. Houdt zich ook tijdens de campagne in debatten en media met gemak staande.”

De Vey Mestdagh is al twintig jaar D66-lid en bijna acht jaar lid van de Statenfractie van Groningen. Hij werkt nauw samen met een ervaren, deskundige steunfractie, waaronder twee plaatsvervangers. De Vey Mestdagh is een realistische, toekomstgerichte politicus en durft over grenzen heen te kijken met respect voor het verleden. Hij onderhoudt warme contacten met andere partijen, de fracties van D66 in de Eerste en Tweede Kamer en de andere provincies en de Groningse wethouders en gemeenteraadsleden van D66.