nieuws

30 jan 2003, 00:12

Patiënten klagen over Groningse huisartsenposten

Een groep patiënten heeft donderdag een dertigtal klachten over het functioneren van de huisartsenposten in de provincie Groningen aangeboden aan de directeur van de huisartsenpost Groningen, de heer Plasma. Het Informatie- en klachtenbureau Gezondsheidszorg (IKG) voegde hier nog een honderdtal klachten aan toe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Initiatiefneemster J. Zuiderhoek wil met de actie benadrukken dat particulieren zeer ongerust zijn over het functioneren van de huisartsenposten in de provincie Groningen: “In het ergste geval heeft een patiënt vier en een half uur op een huisarts moeten wachten. Voor deze vrouw kwam de hulp te laat, zij was al overleden. Daarom moeten huisartsen in geval van nood sneller ter plaatse zijn. Ook de telefonische bereikbaarheid moet verbeteren.” Directeur Plasma noemde het goed dat particulieren betrokken zijn bij het functioneren van de posten en beloofde de klachten zorgvuldig door te nemen.
Raadslid J. Kinds nam namens de PvdA in de Groningse gemeenteraad kennis van het dossier. Zij benadrukte dat de huisartsenproblematiek de voortdurende aandacht van de raadsfractie heeft. Tevens wil Kinds het probleem op provinciaal niveau aan de kaak te stellen. PvdA kamerlid K. Arib liet in schriftelijke reactie weten dat ze pleit voor een landelijk onderzoek door de inspectie voor de Gezondheidszorg naar het functioneren van de huisartsenposten. “Er zijn verschillende aanwijzingen dat er niet alleen in Groningen problemen zijn, maar ook elders in het land, met name in de plattelandsgebieden.”