nieuws

04 okt 2012, 17:05

Partijen willen einde aan ‘wethouderscultuur' in Groningen

In tijden van politieke rust houden Groningse politici zich bezig met Twitter en andere sociale media. Maar nu er een nieuwe coalitie in de maak is blijft het tamelijk stil. Alleen D66 gaat wel in op de politieke situatie die is ontstaan. D66 is cruciaal bij de vorming van een nieuw college, en lijkt de grote winnaar na de politieke crisis. Want de rol van GroenLinks en Karin Dekker is voorlopig uitgespeeld, en of de PvdA die wat in verwarring lijkt, straks kan aanschuiven blijft nog de vraag. Daarom is het interessant om te zien wat D66 te melden heeft.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verkenner Henri Kruithof gaf woensdag tijdens een persconferentie aan welke coalities er politiek mogelijk zijn in de Stad Groningen. Kruithof ziet in eerste instantie kans voor een coalitie van D66, SP, CDA, VVD en PvdA. Hierbij merkte hij echter wel op dat er het nodige moet verbeteren aan het onderlinge vertrouwen.

Wethouderscultuur


D66 gaf in het overleg met verkenner Henri Kruithof aan dat het voor een nieuw stadsbestuur belangrijk is om te breken met de zogenaamde ‘wethouderscultuur’. Dit begrip wordt wel gebruikt om de situatie aan te geven waarin er veel macht gelegd is bij de wethouders en minder bij de Raad. Overigens vinden ook de fracties van SP, CDA, VVD, Stadspartij en Student en Stad dat er een einde moet komen aan die ‘wethouderscultuur’


Alternatieven


De verkenner gaf aan dat áls de optie met de PvdA niet zou leiden tot een goed resultaat hij de meeste kans ziet voor een coalitie van dezelfde 4 partijen maar dan aangevuld met de Stadspartij. Deze optie had niet zijn eerste voorkeur omdat er onder de verschillende fracties enige twijfel was over de stabiliteit van de Stadspartij.
 

Fractievoorzitter Jetze Luhoff van D66 kijkt uit naar de formatie-gesprekken: “Een belangrijke opgave van welke nieuwe coalitie dan ook is het werken aan ‘nieuwe politiek’ met een centrale positie voor de Raad en de inwoners en bedrijven in de stad.’
 

‘Met iedereen die daar aan mee wil werken gaan wij graag het gesprek aan.’, aldus Jetze Luhoff op de website van D66.