nieuws

12 mrt 2003, 00:12

Partij voor het Noorden opmerkelijke debutant in Groningen

De Staten van Groningen krijgen met de Partij voor het Noorden een opvallende nieuwkomer, waar de Groningers in de komende jaren ongetwijfeld nog veel zullen horen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit jaar namen in Groningen twee nieuwe politieke partijen deel aan de verkiezingen. De LPF en de Partij voor het Noorden betraden voor het eerst de politieke arena op jacht naar het pluche van de Statenzaal. De LPF behaalde net geen zetel. Debutant de Partij voor het Noorden slaagde erin twee felbegeerde zetels te behalen. In sommige gemeenten haalde de nieuweling bijna vijf procent van de stemmen. De Partij voor het Noorden streeft naar het oprichten van een landsdeel Noord-Nederland.
Groningen zou met Friesland en Drenthe een landsdeel moeten vormen met onder meer een eigen, gekozen bestuur. De partij is opgericht door oud-vakbondsman Teun Jan Zanen, die zeer blij is met het behaalde resultaat. Hij wil onder meer geen regionale gelden steken in de bouw van een kostbare zweeftreinverbinding tussen Amsterdam en het Noorden, tenzij een deel van de beslissingen over zulke gelden ook in de regio genomen kunnen worden.
Zanen meent dat in Den Haag te weinig aandacht is voor de problemen van de noordelijke regio. Door te streven naar de vorming van een sterker landsdeel, ten koste van de provincies, hoopt hij de in zijn ogen benodigde steun wel te krijgen. Zanen wil ‘geen stiefkind meer zijn van de Randstad Holland’ , zoals hij het eerder noemde. De aanleiding voor de oprichting was de Miljoenennota die het inmiddels demissionaire kabinet Balkende op Prinsjesdag presenteerde. Na de behaalde winst kondigde hij dinsdagavond aan ‘onze noordnederlandse zaak met kracht naar voren te zullen brengen’.