nieuws

12 mrt 2015, 08:08

Partij voor het Noorden: hogesnelheidslijn naar Hamburg

Partij voor het Noorden: hogesnelheidslijn naar Hamburg

Een hogesnelheidslijn van Groningen naar Hamburg en onderzoek naar de economische gevolgen oeververbinding tussen Delfzijl en Emden. Dat zijn enkele wensen van de Partij voor het Noorden. In onze serie online interviews vandaag vijf vragen aan lijsttrekker Be Zwiers.

 

 


 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen waarvoor uw partij zich de komende vier jaar in het bijzonder wil inzetten in het bestuur van de provincie Groningen?


1. Veiligheid voor onze medeburgers.
2. Drastische werkloosheid maatregelen.
3. Leefbaarheid dorpen.
 
 

Waarom zouden Groningers juist op uw partij moeten stemmen?


De PvhN is een onafhankelijke partij die de Groningers perspectief kan bieden.
Dus geen last vanuit Den-Haag en aan de randstad perikelen.
Wij komen op voor de Noordelingen.
Wij komen op voor de Groningers
Dus direct zeggenschap over Groningse zaken.


  

Kunt u aangeven hoe uw partij aankijkt tegen de aardbevingsproblematiek in Groningen?PvhN geeft als enige partij al 12 jaar aan dat gaswinning en aardbevingen verband met elkaar houden.
PvhN heeft vanaf het begin al aangeven dat geld gereserveerd moet worden voor eventuele schades,
PvhN wil een investeringsbudget van 5 miljard om de komende 20 jaar geld te besteden aan de leefbaarheid van de provincie Groningen.
In die 5 miljard zit niet de directe schade van onze medeburgers die moet sowieso voor 100% vergoed worden.
PvhN wil dat het wettelijk geregeld wordt dat de provincie zelf 'een hand aan de gaskraan heeft'.
 

 

Waar ziet u economisch gezien kansen voor de provincie Groningen?

 


1 Een goede infrastructuur denk aan N33 naar Eemshaven. Een goed onderzoek naar de economische gevolgen oeververbinding Delfzijl Emden. Hoge snelheidslijn richting Hamburg
2 Goed onderwijs bijv een leerlingstelsel gericht op beroepen waar kans is op een baan.
3. Bevorderen regionale cao's bijv door de premie-en loonheffing op arbeid in onzekwetsbare gebieden verlaagt wordt.
4. De verschillen in arbeidsomstandigheden (tussen Nederland en Duitsland) door belemmeringen weg te nemen. Zoals AOW, uitkeringen ziektegeld te compenseren.
 
 

Wat zijn de grootste bedreigingen voor de provincie Groningen?


Door de negatieve beeldvorming van Groningen door krimp, de aardbevingen kan er een afschrik effect komen voor bedrijven die zich hier willen vestigen.
Door de vergrijzing veel voorzieningen moeilijk in stand te houden zijn.
 

 

Persoonlijk:  kunt u in het kort iets vertellen over u zelf ?


Ik ben verkiesbaar omdat ik zeer betrokken ben bij mijn medeburgers, Tevens wil ik positief energie steken in eventuele oplossingen bij de genoemde problemen. Ik ben een echte Noordeling. Ik ben
geboren in Emmen, opgegroeid in de stad Groningen en nu wonende in de Oost-hoek van de provincie Groningen.
Ik ben met pensioen, heb in het bedrijfsleven gewerkt o.a te Scheemda en Chemiepark te Delfzijl als elektromonteur. 30 jaar bij de regiopolitie gewerkt. Begonnen te Scheemda, daarna Korreweg bureau en aan de Radermarkt te Groningen. Tevens wethouder geweest en altijd politiek actief. Kortom veel bestuurlijke ervaring.
Ik woon in Meerland, valt onder Oostwold gemeente Oldambt. We wonen hier op de ruimte met onze dieren en een mooi meer achter onze woning.
Door mijn werk ben ik hier terecht gekomen, en in deze mooie plaats natuurlijk blijven wonen.
Hobby's paarden, kippen, vissen, hond. Ik heb een groente tuin. Ik heb veel gesport, gevoetbald bij  Lycurgus in de stad en bij Scheemda en VVS hier in de buurt.