nieuws

22 nov 2011, 11:11

Partij voor de Dieren stelt vragen over dood paard bij intocht Sint

De Partij voor de Dieren stelt vandaag schriftelijke vragen aan het college van B&W over het paard Horava tijdens de intocht van Sinterklaas afgelopen zaterdag. De partij wil weten hoe het kan dat het paard plotseling kwam te overlijden. Daarnaast wil de PvdD dat er voortaan beter wordt gelet op het dierenwelzijn tijdens evenementen. Zo pleit de partij voor de aanwezigheid van een dierenarts tijdens evenementen waar dieren worden gebruikt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad bereikte vorig jaar een akkoord over het niet langer toelaten van olifanten in de intocht van Sinterklaas. Dit jaar liepen er geen wilde dieren mee, maar wel vele andere dieren. ‘De afwezigheid van wilde dieren is een heugelijk feit’, meent Kelder, ‘maar wij vragen ons af wat de meerwaarde voor kinderen is, dat er hele kuddes dieren meelopen. Volgens ons is de optocht ,met als enig dier het paard van Sinterklaas, net zo leuk voor de kleintjes. Het gaat immers om de Sint en zijn Pieten’, stelt raadslid Gerjan Kelder.