nieuws

15 jan 2003, 00:12

Partij voor de Dieren sluit zich aan bij oproep Milieudefensie Groningen.

Dinsdagochtend 14 januari doet Milieudefensie op de Grote Markt in Groningen een oproep om 22 januari milieuvriendelijk te gaan stemmen. Stadjer Bert Stoop, nr 3 op de lijst van de Partij voor de Dieren (PvdD) voor de a.s. Tweede Kamerverkiezing deelt onder het publiek flyers uit. Hij wil duidelijk maken dat de PvdD naast de diervriendelijkste waarschijnlijk ook de milieuvriendelijkste partijen is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De veehouderij, die produceert voor de export, is een van de grote vervuilers van het milieu. Om de boeren uit het buitenland te kunnen beconcurreren gaat de Nederlandse boer veel verder in het inperken van dierenwelzijn dan de PvdD geoorloofd vindt. De Nederlandse veestapel zou moeten inkrimpen. De PvdD denkt dat dit kan zonder het aantal boeren te verminderen. De boeren zouden zich moeten richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Met kwaliteit wordt hier uitdrukkelijk bedoeld dat dierenwelzijn gegarandeerd is. Een deel van de lage prijzen van vlees- en zuivel komt via subsidie tot stand en omdat de vervuiler niet hoeft te betalen. Wanneer de Nederlandse boer haar bedrijfsvoering voortaan alleen nog maar biologisch en ecologisch verantwoord zou doen en de politiek steunt haar in door dieronvriendelijke concurrentie uit het buitenland te verhinderen, dan kan de Nederlandse boer een goede boterham verdienen. Ze zouden dan niet meer in het verdomhoekje zitten waarin ze zichzelf uit geldbejag.