nieuws

01 mrt 2003, 00:12

Overvloed en onbehagen: debat in Groningen over het nieuwe populisme (28 feb)

DwarsDiep, het Politiek en Cultureel Debatcentrum Groningen i.o., organiseert 28 februari een bijzonder debat in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland is veel veranderd. Bij burgers lijkt een breed gedeeld ongenoegen te leven over bestuurders en volksvertegenwoordigers. Populistische partijen spinnen daar goed garen bij. Nederland is daarin niet uniek in Europa. Het Nederlandse ongenoegen lijkt een weerspiegeling van het Europese en het populisme heeft op meerdere plekken de wind in de zeilen. De FPÖ is in Oostenrijk een factor van belang net als het Vlaams Blok in België. Onlangs haalde Le Pen de 2e ronde van de Franse presidentsverkiezingen en Berlusconi is al weer enige tijd de machtigste man van Italië. Is het populisme een Europese trend en waardoor wordt die verklaard? Kiest de burger liever voor de overzichtelijkheid van de eigen groep en de eigen regio dan voor de onzekerheid van het grotere, mondiale verband?
Dat is op het eerste gezicht vreemd. De wereld is immers kleiner dan ooit. Producten reizen over de halve wereld, productie en consumptie zijn grondig ontkoppeld en kapitaal flitst van hot naar haar. Maar de burger… die is de weg kwijt in het mondiale dorp. De globalisering van de economie lukt wel, die van het bestuur kan daaraan geen tegenwicht bieden. Brussel is in Europa ver weg, de Verenigde Naties kunnen alleen optreden nadat zich ergens rampspoed en ellende hebben voorgedaan. Het verenigde Europa is niet in staat om internationale problemen - de crisis in de landbouw bijvoorbeeld of de toestroom van vluchtelingen en migranten - op te lossen. Is de legitimiteit van het publieke bestuur vervaagd? Hoe verhouden zich de tegengestelde trends van globalisering enerzijds en een versterking van het nationale (regionale) gevoel en populistische tendensen anderzijds?
Paul Lucardie, medewerker Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), Universiteit Groningen en René Cuperus, medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, verzorgen de inleidingen, waarna het debat met de zaal van start gaat. Natasha Gerson, schrijfster en publiciste in Vrij Nederland, spreekt een column uit. Ook Teun-Jan Zanen, lijsttrekker van de Partij voor het Noorden, neemt deel aan het debat. Gespreksleider is dr. Hans Harbers, universitair hoofddocent van de faculteit der Wijsbegeerte. De dichter Sieger M. Geertsema maakt een gedicht op het thema.
Datum vrijdag 28 februari 2003 Aanvang 20.00 uur Plaats USVA, Munnekeholm 10 Toegang gratis (maar kom op tijd, want vol is vol) Dit debat wordt georganiseerd door Stichting Waag, de USVA, de faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek, het Centre for Development Studies van de RUG en Studium Generale Groningen. In de hoop dat dit alles leidt tot de daadwerkelijk oprichting van een Groninger ‘Balie’. Vooralsnog gaat dit initiatief van start onder de naam DwarsDiep Politiek en Cultureel Debatcentrum i.o.