nieuws

14 mrt 2002, 00:12

Ouders besturen Groningse Boerhaaveschool

De bevoegdheden en taken van de bestuurscommissie van de Groningse Boerhaaveschool worden uitgebreid. Hiermee heeft het college van B&W op verzoek van de bestuurscommissie, die uit een groep ouders bestaat, ingestemd. Door dit besluit wordt de openbare basisschool voortaan voor een groot deel bestuurd door ouders.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al sinds 1987 zijn ouders van kinderen op de Boerhaaveschool actief in een bestuurscommissie. De school had hiermee reeds een andere bestuursvorm dan de meeste andere openbare basisscholen. In verband met de uitbreiding van de taken van de besturende ouders hebben B&W een nieuwe verordening ingesteld. Daarin staat welke bevoegdheden en taken aan de ouders in de bestuurscommissie worden overgedragen.
Voor de taken die niet zijn overgedragen blijft het college van B&W het schoolbestuur. Het college functioneert daarbij wel als bestuur op afstand. Voor de dagelijkse gang van zaken is de directie van de school verantwoordelijk. Ook medewerkers van de dienst OCSW (Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn) hebben bepaalde taken.