nieuws

06 sep 2001, 00:12

Ouderenprogramma op OOG-radio vanaf 8 september

OOG - radio, de lokale omroep van de stad Groningen gaat op 8 september 2001 van start met een speciale uitzending voor de oudere inwoners, de 55-plussers, de senioren van de Martinistad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de productie van de uitzending heeft OOG - radio samenwerking gezocht met de Regionale Senioren Omroep, voorheen Radiogroep Groningen, de huisomroep voor ouderencentra in de provincie Groningen.
Eén keer per week verzorgt de RSO een radiomagazine voor de ouderen in de stad. Het programma bevat veel informatie wat betrekking heeft op het wel en wee van de 55-plusinwoners van Groningen. Te denken valt aan zaken die spelen in de gemeente, de wijken en onderwerpen over gezondheid. Daarnaast is er ook ruimte voor amusement en gezellige muziek van weleer.
OOG voor senioren uitzending: elke zaterdagavond 19.00 – 20.00 uur OOG -radio, ether FM 106.6 MHz / kabel FM (stereo) 105.5 MHz. Alle informatie, betrekking hebbend op de oudere Groningers, is van harte welkom op het redactieadres van OOG voor senioren. Postbus 353 9700 AJ Groningen Tel: 050.5261608 e-mail: rso.radio@planet.nl