nieuws

01 sep 2008, 13:01

Oude tradities terug bij opening Academisch Jaar RUG

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is men druk doende een oude traditie in ere te herstellen. De traditie namelijk om studenten bij de officiële opening van het Academisch Jaar een forse bijdrage te laten leveren aan de festiviteiten. In vorige eeuwen was zoiets heel gebruikelijk, en twee jaar geleden werd besloten die folklore te herintroduceren. Vanmiddag blijkt of studenten daar aan mee willen werken. Ook de baret voor de pedel is weer van de universitaire zolder gehaald. Het academisch iaar wordt eerst officieel geopend door Rector Magnificus prof.dr. F. Zwarts.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naast de officiële openingsrede door de Rector Magnificus houden onder meer een Duitse en een Nederlandse student een toespraak. en is er een voordracht door de student-huisdichter van het komend collegejaar. Daarnaast wordt tijdens het officiële programma de Ubbo-Emmiuspenning voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt aan prof.dr. D. Breimer, oud-rector magnificus Universiteit Leiden. Bijzonder is ook de herintroductie van de pedellenbaret.

Toost met de rector

Na de plechtigheden in de Aula is er op het Academieplein een openbaar programma voor en door studenten. Studenten brengen op het Academieplein met de rector een toost uit op een succesvol studiejaar. Vervolgens zijn er tot in de avond optredens van dj’s en diverse artiesten, waaronder Ellen ten Damme.

De toost is een oude traditie die verloren was gegaan, maar twee jaar terug in ere is hersteld. Het idee daarvoor ontstond tijdens een uitwisselingsbezoek aan de universiteit van Uppsala waar de opening van het studiejaar groots wordt gevierd. Voor de Tweede Wereldoorlog had Groningen een soortgelijk evenement, waarin studentenverenigingen met vlaggen en banieren in optocht naar het Academiegebouw liepen