nieuws

10 jul 2002, 00:12

Oude granaten vertragen baggerwerk Plantsoen

Het baggeren van de vijver in het Groningse Noorderplantsoen heeft vertraging opgelopen door de vondst van Duitse munitie uit de tweede wereldoorlog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dinsdagmiddag houden de gemeente en het waterschap Hunze en Aa’s spoedberaad over de vraag hoe het nu verder moet. Het baggerbedrijf zal extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen voor haar personeel, omdat er misschien ook zware explosieven in het slib van de vijver liggen.
De wapens en munitie zijn afkomstig uit de taluds in het Noorderplantsoen die de Duitsers als opslagplaats gebruikten. Na de bevrijding hebben Groningers de wapens massaal in de vijver gedumpt.