nieuws

24 jan 2010, 21:09

Oud-wethouder Klaas Swaak haalt fel uit naar eigen PvdA in kwestie Groninger Forum

De maat is vol!’ Zo begint vandaag een opiniebijdrage in de GIC van de oud-wethouder van cultuur en sociale zaken van Groningen, Klaas Swaak(PvdA). Hij is het volstrekt oneens met zijn partijgenoten wethouder Frank de Vries en fractievoorzitter Arjen de Rooy wat betreft het Groninger Forum. Klaas Swaak is al een tijd tegenstander van de komst van het Forum. Wat hem echter het meest dwars zit is dat er volgens hem binnen de PvdA geen discussie mogelijk zou zijn. Naar aanleiding van een blog van PvdA fractieleider Arjen de Rooy in dsg/gic laat Klaas Swaak nu weten dat hij geen PvdA zal stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar wel blijft hij lid van de partij, waar hij zich al een halve eeuw voor heeft ingezet. Hieronder integraal de opinie van Klaas Swaak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De maat is vol!’ Wethouder de Vries en fractievoorzitter de Rooy hebben beide geprobeerd de opwinding over het Groninger Forum te dempen.

‘Niet afzakken naar middelmaat’ schreef de Vries in het DvhN en hij schotelt ons voor wat er allemaal gedaan is in de afgelopen jaren voor de stad en de Binnenstad. Dat is inderdaad niet gering en het resultaat van een meer dan 35 jaar durende inspanning. Het spreekt vanzelf dat De Vries die lijn wil doortrekken en dat voor hem daarin de ontwikkeling van de oostzijde van de Grote Markt past.

Het is overigens slechts gedeeltelijk zijn werk en tot nu toe zijn enige bijdrage als wethouder aan de ontwikkeling van de Binnenstad. Wethouder Smink (na van den Berg en Gietema die echt hun sporen verdienden) ging hem daarin voor (en stootte daarbij gevoelig zijn neus).

Argumenten?

Wie meende dat de Vries mijn bezwaren tegen het Forum zou ontkrachten kwam echter bedrogen uit. Hij kwam niet verder dan dat hij voorstander van het Forum is en liet het daarbij. Dat wil zeggen: hij negeerde mijn bezwaren.

Discutabel

Dezelfde opzet kent het artikel van de Rooy op de Groninger Internet Courant. Ook bij hem een opsomming van alle geslaagde inspanningen maar geen woord over mijn bezwaren.
Het kan toch niet zo zijn dat de belangrijkste vertegenwoordigers van de PvdA in Groningen mijn kritiek op het Groninger Forum niet weerleggen en op een zeer discutabele en volstrekt niet overtuigende manier laten leveren door de heren van Twist, Pronk, de Jonge, Bon en van Kampen van het Groninger Forum?

Piblieke discussie uit de weg

Het toont in ieder geval een duidelijk gebrek aan regie van bestuur en uitvoering bij een zo belangrijk onderwerp. Maar nog ernstiger is dat een wethouder en een fractievoorzitter een publieke discussie over het Forum uit de weg gaan.

‘Zullen we het weer eens over de stad gaan hebben?’vraagt de Rooy. Nee! Wat nu het belangrijkste is, is hoe de democratie in Groningen werkt. Dat de stem van de Groningers wordt gehoord!
Zij schiet tekort als het om het Forum gaat maar daar niet alleen.

Het natuurmuseum werd gesloten waarvan de bevolking de dupe werd en een tekortschietende gemeentelijke dienst OCSW buiten schot bleef - en dus het gemeentebestuur. Ik spreek over een dienst die het gemeentelijke openbaar onderwijs dusdanig verwaarloosde, dat het verzelfstandigd werd.

Sociale dienst en tram

Het gebouw van het natuurmuseum werd vervolgens verkocht en aan het publieke bezit onttrokken. De sociale dienst zal een nieuw gebouw betrekken in een uithoek van de stad, ver van waar de meeste cliënten wonen en een lichte trein wordt door een historische binnenstad gelegd waarvoor gehakt en gebroken moet worden. Er is een voortdurende strijd tussen bewoners en ontwikkelaars over hoogbouw gaande waarbij het gemeentebestuur systematisch de kant van de ontwikkelaars kiest, zoals zij zich tegen de bewoners keert die zich ergeren aan de uit de hand gelopen studentenhuisvesting.

Gezeur


In vrijwel alle gevallen werd kritiek genegeerd en een discussie onmogelijk gemaakt.
‘We zijn van dat gezeur’ – ja, u leest het goed: gezeur – ‘af, als Klaas Swaak nu zelf eens uitmaakt van welke politieke partij hij lid wil zijn.’

PvdA

Beste de Rooy, voor iemand die langer dan een halve eeuw lid is van de Partij van de Arbeid is er geen andere partij en de suggestie die van jouw opmerking uitgaat dat ik de sociaal-democratie vaarwel zou kunnen zeggen, is natuurlijk ronduit schandalig.
Ik ben bezorgd over het Forum, de democratie en de PvdA. Vandaar dat ik de PvdA mijn stem bij de raadsverkiezingen op 3 maart aanstaande onthoud. De maat is vol!


Klaas Swaak

(Klaas Swaak is oud-wethouder en oud-gemeenteraadslid van Groningen)