nieuws

29 aug 2002, 00:12

Oud-minister De Boer lid raad van toezicht RuG

Oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu De Boer is benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ze volgt daarmee drs. G. Verberg op die voorzitter van de raad van toezicht is geworden. Margreeth de Boer (1939) is momenteel waarnemend burgemeester en wordt op 1 oktober benoemd tot burgemeester van Leeuwarden.
Daarvoor was ze onder meer commissaris van de koningin in Drenthe en minister van VROM in het eerste kabinet Kok. Daarnaast bekleedt ze een aantal maatschappelijke functies zoals een lidmaatschap van de raad van toezicht van het Academisch Ziekenhuis Groningen en is ze lid van de raad van toezicht van de Informatie Beheer Groep.