nieuws

17 jun 2002, 00:12

Oud – hooligans ingezet tegen supportersgeweld FC Groningen

Het Groningse gemeenteraadslid Geert Spieker heeft een opmerkelijk plan ingediend om het supportersgeweld bij FC Groningen te beteugelen. Hij wil daarbij een beroep doen op oud-hooligans. Spieker behoorde vroeger zelf tot de harde kern van FC Groningen supporters. Volgens hem kan de Groningse aanpak een landelijke voorbeeldfunctie krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Spieker is zijn plan in overleg met de Regiopolitie Groningen en vertegenwoordigers van de Hooligans van F.C.Groningen tot stand is gekomen. Volgens Speieker zal zijn aanpak de taak van de politie beperken door oud hooligans in te zetten bij de begeleiding van die groep jongeren die zich de laatste tijd keer opkeer misdroeg voorral voor en na de voetbalwedstrijden. Bij de uitvoering van dit plan zal een vertegenwoordiging van de hooligans functioneren als gesprekspartner voor de andere partijen.
Dit project is door Geert Spieker, een tot inkeer gekomen ex-hooligan, die nu professioneel met jongeren werkt, opgebouwd uit eigen praktijk ervaring. De goede punten van andere supporters projecten zijn door hem bestudeerd en aangepast aan het Groninger probleem. De hooligans met een stadionverbod zal een voorstel worden aangeboden, met als inzet dat zij zich voor, tijdens en na de wedstrijd bevinden op een plek aan de rand van de stad. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Wie zich aan de afspraak houdt wordt beloond, maar het plan voorziet ook in sancties! De deelnemers die zich goed gedragen tijdens hun deelname aan het project en dus aanwezig zijn op de afgesproken plek, moet de helft van hun stadionverbod worden kwijtgescholden. Het voorwaardelijke deel van de eerder opgelegde straf blijft wèl staan.
'Het is van groot belang dat de Gemeente Groningen, overheden en andere partners genoemd in het plan hier mee instemmen. Een grote woningbrand (te weten een ernstig maatschappelijk probleem) proberen te blussen met een emmer water lukt niet. Het wordt nu de hoogste tijd om de brandweer te bellen en de brand te blussen. Of moeten de woningen van de buren ook vlam vatten? Dit project kan een landelijk voorbeeld worden voor de aanpak van het voetbal geweld.