nieuws

17 mei 2014, 09:09

Otters en bevers kansloos op A28; Groninger Landschap wil snel maatregelen

Otters en bevers kansloos op A28; Groninger Landschap wil snel maatregelen

De A28 tussen Haren en Groningen is dodelijk voor zeldzame otters en bevers, vinden Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgelopen dinsdag werd één van de zeldzame otters die de Provincie Groningen rijk is, doodgereden op de A28 tussen Haren en Groningen. Een paar jaar geleden werd op deze snelweg ook al een bever doodgereden en vrijwel dagelijks worden meer algemene zoogdieren als ree, das, steenmarter en bunzing doodgereden.Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten pleiten al jaren voor het oplossen van deze barrière. Vooral toen Rijkswaterstaat besloot een betonnen muur in de middenberm te zetten, werd het voor dieren vrijwel onmogelijk om hier over te steken. Een paar jaar terug is er met beperkte middelen op de grootste knelpunten een raster gezet, maar om echt effectief te zijn, zou dit moeten over de gehele lengte van het tracé waar de betonnen muur in de middenberm staat.Het is onbegrijpelijk dat er tussen de natuurgebieden met internationale allure als het Zuidlaardermeer, Drentse Aa-dal en De Onlanden nog steeds geen fatsoenlijke oversteekmogelijk is gerealiseerd. De natuurorganisaties doen dan ook met klem een beroep op Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen om op te houden met praten, maar tot realisatie over te gaan.