nieuws

06 jul 2000, 00:12

Oranjebuurt vraagt tekst een uitleg over choortreinen vanaf Akzo Nobel

De Oranjebuurt heeft gisteravond tekst en uitleg gevraagd van de autoriteiten over de chloortransporten vanaf de lokatie van Akzo Nobel in Delfzijl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De buurtbewoners wilden naar aanleiding van de ramp in Enschede precies weten welke risico’s er eigenlijk kleven aan de chloortransporten per trein door hun wijk. Dat leidde tot een felle discussie gisteravond in het buurthuis aan de Prinsesseweg.
De directeur van de lokatie van Akzo Nobel in Delfzijl, J. ten Cate, was naar Groningen gekomen om zijn standpunt toe te lichten. Volgens hem is vervoer van het in Delfzijl geproduceerde chloor per trein naar Rotterdam de veiligste weg en zijn de best denkbare veiligheidsmaatregelen genomen. Dat bevestigde ook Railon, het bedrijf dat het chloor-vervoer per rail regelt. Volgens beiden is de kans dat een chloorwagon echt kapot gaat verwaarloosbaar klein en zijn er in Europa nog nooit grote ongelukken met treinen gebeurd waarbij chloor vrij is gekomen
Zij werden van repliek gediend door een vertegenwoordiger van de Chemiewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen, die betoogde dat er wel degelijk risico’s kleven aan het chloor-vervoer per rail. Dat betoogde ook wijkbewoonster Carla Alma, vroeger werkzaam bij de Waddenvereniging. Ook al is de kans nog zo klein, het risico blijft te groot, menen zij. Brandweercommandant T. Faber liet weten dat de zeven burgemeester van gemeenten langs het spoor waar de chloortrein langs komt bezig zijn met een speciaal voorlichtingsplan. Dat moet in oktober klaar zijn.