nieuws

06 okt 2014, 11:11

Opvolger van burgemeester Vreeman vanavond bekend

Maandagavond wordt bekend gemaakt wie de beoogd opvolger of opvolgster is van Ruud Vreeman als burgemeester van Groningen. Dat gebeurt tijdens een openbare zitting van de gemeenteraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf 19.00 besluit de gemeenteraad over de voordracht. Na die besloten zitting wordt de voorgedragen kandidaat bekend gemaakt. Meteen daarna geeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, D66-raadslid Jetze Luhoff, in een persconferentie een nadere toelichting op de voordracht en de selectieprocedure.

Formeel moet het ministerie van Binnenlandse Zaken besluiten over de voordracht. De Koning benoemt uiteindelijk de burgemeester. Normaal gesproken gaat het om een termijn van zes jaar.