nieuws

04 apr 2002, 00:12

Opvoeringen ‘entartete Musik’ rondom 4 mei

Rondom 4 mei houdt culturele vereniging het 4 Mei-Projekt dit jaar een bijzondere herdenking. Gelegenheidsproject ‘Wir spielen auf ‘entartete Musik’ schenkt aandacht op jong zijn in nazi-Duitsland. Door aandacht voor de door de nationaal-socialisten als ‘ontaard’ gedemoniseerde muziek in het bijzonder wordt getracht aan jongeren van nu de verstrekkende gevolgen duidelijk te maken van de onderdrukking van muziek en musici.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook door middel van een expositie, films, en lezingen wordt deze donkere periode belicht. De verboden muziek uit de jaren 1933-1945 werd door nazi’s gezien als ‘ontaard’. Het ging om bijvoorbeeld jazz en blues. Ze zou het vermeende ‘volkskarakter’ schaden. Deze denkbeelden leidden er toe dat vele musici en liefhebbers voor hun leven moesten vrezen, en veel muziek ondergronds verdween.
Aan het project is een muziekopvoering gekoppeld. Bij dit concert wordt bijvoorbeeld werk van Duke Ellington, Brecht en Weil en verschillende joodse componisten opgevoerd. ‘’Sommige van dit soort modern-klassieke stukken leken op wel goedgekeurde muziek, maar het feit dat de componist joods was, was al voldoende voor het verbod’’, aldus Grada Kos van het 4 Mei-Projekt.
Een van de argumenten om nu met dit project te komen, is het gegeven dat Duitsers in Nederland de meest gediscrimineerde groep buitenlanders zijn. Uit recent onderzoek blijkt althans dat de Nederlandse jeugd na jarenlang horen van verhalen over de Tweede Wereldoorlog een uitgesproken negatief onderdeel over hen heeft. Daarom moet dit project duidelijk maken dat ook vele Duitsers zelf slachtoffer van hun nazi-landgenoten zijn geworden.
4 mei wordt een selectie van ooit verboden muziek live gespeeld in De Oosterpoort in Groningen. Andere concerten zullen plaatsvinden in Amsterdam, Leeuwarden en het Duitse Emden.