nieuws

06 apr 2010, 20:08

‘Opstand’ in Ommelanden: Zuidhorn wil niet bijbetalen aan Groninger Forum

Het rommelt in de provincie Groningen. Nadat eerder Menterwolde al liet weten niet mee te willen betalen aan het Groninger Forum, begint aan de andere kant van de stad nu ook de politiek in Zuidhorn zich daarover te roeren. De VVD Zuidhorn wenst de compensatiegelden Zuiderzeelijn te besteden aan rondweg Aduard en niet, zoals de provincie wil, € 35 miljoen uit de Zuiderzeegelden ten behoeve van invulling c.q. bouw Forum stad Groningen. De VVD wil in de gemeenteraad van Zuidhorn de volgende motie in stemming brengen:
Het rommelt in de provincie Groningen. Nadat eerder Menterwolde al liet weten niet mee te willen betalen aan het Groninger Forum, begint aan de andere kant van de stad nu ook de politiek in Zuidhorn zich daarover te roeren. De VVD Zuidhorn wenst de compensatiegelden Zuiderzeelijn te besteden aan rondweg Aduard en niet, zoals de provincie wil, € 35 miljoen uit de Zuiderzeegelden ten behoeve van invulling c.q. bouw Forum stad Groningen. De VVD wil in de gemeenteraad van Zuidhorn de volgende motie in stemming brengen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De raad van de gemeente Zuidhorn bijeen op 12 april 2010 heeft kennis genomen van het verzoek van de gemeente Menterwolde om adhesie te betuigen aan een motie, waarin de gemeenteraad van Menterwolde zijn zorg uitspreekt over de reservering van € 35 miljoen uit de Zuiderzeegelden ten behoeve van invulling c.q. bouw Forum stad Groningen;

Overwegende dat:
• de Zuiderzeegelden bestemd zijn voor de ontwikkeling en infrastructuur van het Groninger platteland;
• deze gelden derhalve zonder enige vorm van overleg onttrokken zijn aan de aanvankelijke bestemming namelijk het ondersteunen van ontwikkelingen op het platteland;
• de gemeente Zuidhorn voor grote investeringen staat voor maatregelen in de bereikbaarheid en infrastructuur zoals de rondweg Aduard;
• dat de Provincie genoemde gelden beter hiervoor kan aanwenden;

Spreekt als zijn mening uit dat:
• dat de gemeenteraad van Zuidhorn zorgen heeft over bovengenoemde ontwikkeling;
• dat genoemde gelden beter tot hun doelstelling komen als extra provinciale bijdrage in de grote projecten infrastructuur zoals rondweg Aduard;
• dat een extra bijdrage aan de grote infrastuctuurprojecten, waaronder de rondweg Aduard wel in overeenstemming is met het beoogde doel van de gelden en het Forum niet;
• en verzoekt het College van B&W om het ongenoegen van de raad kenbaar te maken bij het provinciaal bestuur en aan te dringen op besteding van het “Forum-geld” aan de bereikbaarheid en infrastructuur in de gemeente Zuidhorn,;
En gaat over naar de orde van de dag.’

De fractie van de VVD

Dhr. R.J. Westerhoff-Dijkinga

Mevr. G. Dijkstra-Jacobi