nieuws

26 mrt 2002, 00:12

Opnieuw onregelmatigheden met subsidies Groningen Seaports

Bij het havenschap voor de Groningse zeehavens Groningen Seaports zijn bij een accountantsonderzoek opnieuw onregelmatigheden bij het aanvragen van subsidies voor investeringsprojecten aan het licht gekomen. Accountants tikken ook de provincie Groningen op de vingers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat is gebleken uit een onderzoek van forensisch accountants van KPMG Accountants dat werd ingesteld in opdracht van de directie van Groningen Seaports. De onregelmatigheden hadden betrekking op de aanvraag van subsidie voor het revitaliseren van een kadevak van een haventerrein. In de administratie werden onder meer werkzaamheden opgevoerd die zouden zijn verricht voor het betreffende kadevak, die echter betrekking hadden op een naastgelegen kadevak. Ook werden kosten voor de aanleg van een riolering in rekening gebracht die al waren gemaakt voorafgaande aan de voor subsidie relevante projectperiode. De onregelmatigheden die nu aan het licht zijn gekomen betreffen bedragen van enkele honderdduizenden euro’s.
Een en ander is maandagavond in Delfzijl bekend gemaakt door directeur H. Post van Groningen Seaports en door de Groningse gedeputeerde voor economische zaken J.Boertjens, voorzitter van het bestuur van Groningen Seaports. Aanleiding voor het onderzoek vormde het feit dat in november vorig jaar bekend werd dat een medewerker van Groningen Seaports een dubbele subsidie had aangevraagd. Hij had bij de provincie Groningen een aanvraag ingediend voor een miljoenen subsidie op een project, de Oostlob van de Eemshaven, waarvoor eerder ook al een bijdrage was gevraagd van het ministerie van economische zaken.
In totaal namen de accountants tien projecten onder de loep. De onregelmatigheden deden zich voor bij twee van de tien: het project Oostlob en de revitalisering van het kadevak. In de overige gevallen werden geen onregelmatigheden geconstateerd. Volgens de accountants betreffen de onregelmatigheden het onzorgvuldig of onjuist handelen of het overschrijden van het financieel mandaat. Ook stellen de accountants dat het provinciebestuur van Groningen er van op de hoogte was dat er een aanvraag voor subsidie voor de aanleg van een dijk de deur uit ging, terwijl er al met de aanleg van die dijk was begonnen.
Volgens directeur Post is uit het onderzoek niet gebleken dat er sprake was van fraude. Daarom doet het bedrijf ook geen aangifte bij justitie. Maar de verantwoordelijk business-unit manager die al in november hangende het onderzoek werd geschorst, blijft geschorst. De direcrie beraadt zich op zijn positie. ‘Uit het onderzoek is gebleken dat er bij verreweg de meeste subsidie-aanvragen niets mis is gegaan. Maar ook al gaat het maar om twee: het is volstrekt ontoelaatbaar, en dit had nooit mogen gebeuren’’, aldus de directeur. Het bedrijf heeft besloten om maatregelen die door de accountants zijn voorgsteld om herhalingen in de toekomst te voorkomen, zo snel mogelijk door te voeren.