nieuws

13 apr 2011, 13:01

Opnieuw inval bij North Refinery in Farmsum

Het Interregionaal Milieuteam (IMT) houdt op dit moment een nieuwe doorzoeking bij North Refinery. Vorig jaar maart kreeg het bedrijf ook al een inval van justitie. Het vermoeden is dat het bedrijf de milieuwetgeving niet naleeft door chemische stoffen illegaal bij olie en brandstoffen te mengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bedrijf bezit een milieuvergunning voor het o.a. bewerken van oliehoudende afvalstromen tot bruikbare oliën. Na bestudering van de in maart 2010 in beslag genomen gegevens bleek dat het bedrijf ook chemische afvalstoffen ontving. Het vermoeden is dat deze chemische afvalstoffen illegaal in olie en brandstoffen weggemengd werden. De echte samenstelling van de stoffen zou niet blijken uit de documenten die de afvalstromen begeleiden.

Het bedrijf zou analyses van afvalstromen, begeleidingsdocumenten en facturen vervalst hebben. Met onder andere een verkeerde voorstelling van zaken werd toestemming van de autoriteiten verkregen. De doorzoeking van vandaag is met name gericht op de omgang van het bedrijf met chemische afvalstoffen.

Het ongecontroleerd verspreiden van chemische afvalstoffen kan leiden tot schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Met het niet naleven van de regels zijn grote winsten te behalen en dit kan leiden tot concurrentievervalsing. Dat zijn redenen waarom het OM dit soort zaken aanpakt.

Het onderzoek door het IMT startte begin 2009 en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Regionaal Milieuteam (RMT) Groningen, NFI, de VROM-IOD en het KLPD. De onderzoeksperiode loopt van maart 2006 tot en met heden. Bij de doorzoeking van vandaag worden administratieve en digitale gegevens in beslag genomen.