nieuws

23 sep 2009, 20:08

Opmerkelijke prullenbakken in centrum Groningen

De Groninger binnenstad wordt straks opgesierd door opmerkelijke nieuwe prullenbakken. Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad althans voor in de binnenstad 23 nieuwe ondergrondse prullenbakken te plaatsen. Het afval wordt ondergronds opgeslagen. Bovengronds is alleen een inworpzuil zichtbaar. De nieuwe bakken komen in de plaats van ongeveer vijftig bestaande prullenbakken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De huidige prullenbakken hebben een inhoud van veertig liter. Om vervuiling door zwerfvuil te voorkomen moeten deze bakken vaak leeg gemaakt worden. Dat is erg arbeidsintensief.
De nieuwe ondergrondse bakken hebben een inhoud van circa vijfhonderd liter. De nieuwe bakken komen vooral in het drukste deel van het centrum: Herestraat, Gelkingestraat, Grote Markt, Vismarkt, Martinikerkhof, Zwanestraat en Waagstraat.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente een beperkt aantal ondergrondse bakken (o.a. bij het Groninger Museum) getest. De resultaten van de test zijn goed. Doordat de nieuwe bakken minder vaak geleegd hoeven te worden en omdat er minder zwerfvuil zal ontstaan, verwacht de gemeente een positief exploitatievoordeel van circa 27.000 euro. Met de nieuwe ondergrondse bakken is een investering gemoeid van ruim 200.000 euro.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad in het najaar het voorstel. Vanaf eind dit jaar/ begin 2010 zullen de nieuwe bakken in het straatbeeld te zien zijn.