nieuws

26 okt 2007, 09:09

Opmerkelijk bouwplan onuitvoerbaar

De gemeente Groningen blijft vaart zetten achter de bouw van fraaie woontorens en appartementencomplexen in de binnenstad. Dat is noodzakelijk om aan de vraag naar koopwoningen te voldoen en om te voorkomen dat Stadjers hun woonheil in de regio gaan zoeken. Een opmerkelijk plan van Groningen betreft de bouw van een fraai appartementencomplex aan het Wielewaalplein, de Wielewaartoren. Maar dat plan is plotseling gedwarsboomd omdat minister Plasterk het huidige wooncomplex op de Monumentenlijst heeft gezet. Alleen: de gemeenteraad heeft er al wel een besluit over genomen. GroenLinks fractievoorzitter Drewes de Haan schrijft in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen over dit netelige probleem:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


(…)”Het andere interessante bouwproject was het plan voor de Wielewaaltoren. Daarvoor zal een deel van het huidige Wielewaalcomplex gesloopt moeten. En toevallig is de Wielewaalflat afgelopen week tot ieders verrassing door minister Plassterk aangewezen als een de honderd nieuwe Rijksmonument uit de Wederopbouwperiode.’

“De hamvraag is nu of die aanwijzing alleen voor het hoogbouwgedeelte van het complex geldt, of voor het hele complex, dus ook voor de kantoren, de winkels en de laagbouwflat. Tijdens een Bouwbeurs in de Martinikerk heb ik begrepen dat de winkels zeker gesloopt kunnen worden. Maar voor de nieuwe Wielewaaltoren zal ook de laagbouw weg moeten en vraag is wel of dat nog kan. Voor de goede orde: het stedenbouwkundige plan voor de Wielewaaltoren is al in februari 2006 vastgesteld door de gemeenteraad.”

(Zie ook:www.dsg.nl)