nieuws

21 nov 2001, 00:12

Opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie Hanzehogeschool trekken banden met

Op donderdag 22 november organiseren de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie van de Hanzehogeschool Groningen het symposium "De inspirerende werkplek". Tijdens dit symposium krijgt het bedrijfsleven informatie over de vernieuwingen binnen deze opleidingen en wordt er gediscussieerd over de mogelijkheden voor het bedrijfsleven om bij te dragen aan de praktijkgerichtheid van het onderwijs. Inleidende sprekers zijn de heer drs. F. Migchelbrink, directeur van de NOM en de heer drs. H.J. Pijlman, lid van het college van bestuur van de Hanzehogeschool.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar verwachting komen er een zestigtal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven naar het symposium "De inspirerende werkplek". In zijn toespraak zal de heer Migchelbrink ingaan op het grote belang voor bedrijven om te investeren in regionaal onderwijs. Het programma staat verder in het teken van de wijze waarop dat mogelijk is bij de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie.
Eerst maken de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven kennis met de vernieuwingen die de afgelopen jaren bij de beide opleidingen hebben plaatsgevonden. Bij die vernieuwingen staat het praktijkgericht leren centraal, hetgeen geresulteerd heeft in nieuwe onderwijswerkvormen zoals projectmatig werken, practica en simulatiespelen.
Daarna wordt met de bezoekers nagedacht en gediscussieerd over de mogelijkheden die hun bedrijf biedt om een concrete bijdrage te leveren aan de praktijkgerichtheid van het onderwijs. Daarbij valt te denken aan gastcolleges, excursies en onderzoeksopdrachten voor projectgroepen.