nieuws

19 mrt 2003, 00:12

Opleiding Logopedie Hanzehogeschool doet het goed

De opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool levert haar studenten startbekwaam af aan het einde van hun studie. Dat vindt de visitatiecommissie die de kwaliteit van de zeven landelijke Logopedie-opleidingen heeft onderzocht in haar rapport Samen Sterker. Dit rapport werd op 10 maart aangeboden aan het bestuur van de HBO-raad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool wordt vooral goed beoordeeld op de samenhang en integratie binnen het curriculum en op de contacten met het werkveld. De commissie prijst de initiatieven die de opleiding neemt en heeft genomen in het kader van de verwetenschappelijking door deelname aan het lectoraat Transparante Zorgverlening en het opzetten van een gezamenlijke Master Speech and Language Pathology met de Rijksuniversiteit Groningen. De commissie vindt dat de zeven Logopedie-opleidingen nauwer moeten samenwerken met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en met elkaar. De Hanzehogeschool neemt een tweede plaats in op de ranglijst, samen met Nijmegen en Rotterdam.
Een logopedist richt zich op stoornissen die met adem, stem, spraak, taal en gehoor te maken hebben. Het is een paramedisch beroep: patiƫnten worden doorverwezen door een huisarts, tandarts of specialist. Maar ook zijn steeds meer logopedisten betrokken bij de training van beroepssprekers, zoals leraren en presentatoren, of bij het taalonderwijs voor anderstaligen.