nieuws

11 mrt 2003, 00:12

opkomst Statenverkiezingen blijft onverminderd laag

De opkomst bij de provinciale verkiezingen lag dinsdagmiddag om twee uur in bijna geen enkele gemeente in de provincie Groningen boven de 25 procent. In de stad Groningen nemen nog minder mensen de moeite om te gaan stemmen dan in de rest van de provincie. Om twee uur had 21,5 procent van de kiezers in de stad zijn stem uitgebracht. Dit percentage lag om kwart voor negen op 4,1 procent Hoofd J. van Dijken van de Groningse stembureaus, is echter hoopvol over het totale opkomstpercentage. ,,In de provincie is de opkomst vaak hoger dan in de stad,’’ legt hij uit. De opkomst in de provincie bedroeg vier jaar terug 51,7 procent, terwijl in de stad slechts 47,7 procent van de Groningers zijn stem uitbracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De stad Delfzijl bevestigt de lage opkomst. ,,Wij hebben geen vergelijkingsmateriaal met eerdere jaren, dat gaan we vanaf dit jaar bijhouden,’’ verontschuldigt voorlichter W. de Vries van gemeente zich. ,,Om elf uur lag het opkomstpercentage hier rond de dertien procent. Een opvallende uitschieter is het stembureau Stadhuis in Delfzijl. Hier had om twee uur bijna dertig procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht.’’
De meeste gemeentes in de provincie Groningen beperken zich waar het de opkomstpercentages betreft tot steekproeven. Om elf uur had in Winschoten 11,6 procent van de kiezers gestemd. In Winsum lag het percentage even voor twee uur op 25 procent. De gemeente Ten Boer kent een traditioneel hoog opkomstpercentage. Om twee uur had hier bijna dertig procent van de stemgerechtigden een bezoek aan het stembureau gebracht. De gemeente Veendam houdt geen tussenstanden bij. ,,Wij geven vanavond direct de officiële uitslag door,’’ laat een woordvoerder weten.