Nieuws

“De Lelylijn die komt er!”

Er is al veel gediscussieerd over de Lelylijn, een geavanceerde spoorverbinding van en naar het Noorden van ons land. In het verleden hebben andere prioriteiten en hoge kosten ons ervan weerhouden een spoorverbinding tot werkelijkheid te maken. Maar tijden veranderen.


Leestijd: 2 minuten

Optimized by JPEGmini 3.15.0.81154240 0x4d3289b5
Optimized by JPEGmini 3.15.0.81154240 0x4d3289b5

In de loop der jaren zijn er sterke argumenten naar voren gekomen die ons stimuleren om in ons land beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte, om onze CO2-uitstoot te verlagen, om de aanhoudende woningnood aan te pakken en om onze almaar groeiende verkeersproblemen op te lossen.

Het kostenaspect weegt zwaar in Den Haag. Ja, de initiële investering is substantieel, maar laten we het in perspectief plaatsen. Dit is geen geld dat verdwijnt, maar een investering in de toekomst. Economisch gezien creëren we een infrastructuur die mogelijkheden opent, de arbeidsmarkt verruimt en de economische ontwikkeling stimuleert. Het is een langetermijnvisie die kan leiden tot aanzienlijke voordelen.

De impact op de natuur is een ander heikel punt. Het is absoluut essentieel dat we onze omgeving respecteren en behouden. De Lelylijn hoeft echt geen ecologische problemen op te leveren. Met de juiste planning, moderne technologie en strenge milieuregulaties kunnen we de schade minimaliseren en wellicht zelfs bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Dan de kwestie van het ‘noordelijke karakter’. Dat is een zorg die we serieus moeten nemen, maar ik geloof dat we niet moeten vrezen voor verandering, maar het moeten omarmen. Groei en ontwikkeling hoeven niet ten koste te gaan van de identiteit van een regio. Sterker nog, door er goed mee om te gaan kunnen we deze groei sturen om de unieke cultuur en sfeer van het Noorden te behouden.

Na twee jaar van beperkingen en verandering door de coronapandemie, is onze perceptie van ruimte en afstand behoorlijk veranderd. Is de Lelylijn, waarmee je meer dan 50 minuten sneller van Amsterdam naar Groningen kunt reizen, dan niet de logische volgende stap? Een kostenefficiënte, rendabele verbinding. Een duurzame oplossing met een groeiend draagvlak, bij het publiek, lokale en regionale overheden en zelfs in Den Haag en Brussel.

Dus waar wachten we nog op? Laten we geen vertragingen accepteren en blijven knokken voor de Lelylijn! Want samen, kunnen we de toekomst bouwen die we willen.

Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW Noord