nieuws

26 jun 2009, 08:08

Opgravingen Grote Markt bij Groninger Forum

Volgende week vrijdag 3 juli worden de resultaten gepresenteerd van de opgravingen onder de Grote Markt oostzijde (archieffoto uit omstreeks 1900). Veel bijzondere vondsten van de archeologische opgravingen aan de oostzijde van de Grote Markt, maar ook van opgravingen op andere plaatsen in de stad, worden dan getoond en van een verhaal voorzien. Dat gebeurt door Bert Tuin en Bas van Kampen samen tijdens de laatste Forumlezing voor de zomer in de Martinikerk. Bert Tuin is archeoloog bij de gemeente Groningen, Bas van Kampen de directeur van het Groninger Forum. Op de avond van de laatste opgravingsdag presenteren zij gezamenlijk

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

in een ‘Tussen Kunst en Kitsch’-achtige setting de resultaten - voor zover ze dan al bekend zijn - van de opgravingen van 2009 in samenhang met de vondsten van vorig jaar.

Het Groninger Forum presenteerde de afgelopen weken al een aantal Forumlezingen in samenwerking met dienst RO/EZ van de gemeente Groningen naar aanleiding van de opgravingen aan de oostzijde van de Grote Markt. De plaats van de opgravingen is een van de oudste plekken van de stad Groningen en tegelijk een locatie die door de plannen met de oostwand en de komst van het Groninger Forum een nieuwe impuls krijgt. Een plek dus waar oud en nieuw bij elkaar komen. De lezingen zijn gekozen vanuit dit perspectief en behandelen het onderwerp steeds vanuit historisch, actueel en toekomstig perspectief - met twee sprekers die elk ongeveer een halfuur spreken (of samen ongeveer een uur).
De twee eerdere lezingen werden beide zeer goed bezocht.

Gratis entree – aanmelden verplicht via administratie@groningerforum.nl