nieuws

10 dec 2008, 19:07

Open Dag bij opvang lokatie voor daklozen vreemdelingen in Groningen

Zaterdag 13 december a.s. organiseert Stichting Transit een open dag op de opvanglokatie voor dakloze vreemdelingen in het (voormalige) Formule 1 hotel te Groningen. Deze open dag wordt georganiseerd in het kader van het lustrum van de Stichting INLIA, die zich al 20 jaar inzet voor deze groep mensen. Op deze lokatie wonen ca. 100 mensen, van diverse nationaliteiten en om verschillende redenen naar Nederland gekomen. Ze zijn dakloos geraakt als gevolg van het Nederlandse asielbeleid en sindsdien opgevangen door een particuliere organisatie met een grote maatschappelijk achterban. In de noodopvang wordt de mensen onderdak en veiligheid geboden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tevens gaan de kinderen naar een reguliere school en is onder-steuning voor de medische en juridische zaken.

De laatste tijd is de opvanglokatie en de opvangproblematiek veelvuldig in het nieuws geweest (krant, radio, internet). Wilt u zich nu eens van dichtbij op de hoogte stellen van hun woonsituatie ? Heeft u zich altijd al afgevraagd waarom deze mensen worden opgevangen? Wat is de situatie rond de mensen die niet onder het generaal pardon vallen ? Hoe moet het nu verder met hen terwijl ze al jaren in Nederland wonen ? Wilt u een antwoord op deze vragen, kom dan naar onze open dag !

Ook als u zich wilt inzetten voor deze groep, is dit een goed moment om informatie in te winnen. Er zijn verschillende functies beschikbaar waarin vrijwilligers een rol spelen bij de opvang van de bewoners. U gaat dan deel uitmaken van een actief team van ruim 25 mensen, die vanuit verschillende achtergronden zich betrokken voelen bij de opvang.

Kortom, u bent van harte welkom op zaterdag 13 december, van 15:30 tot 18:00 uur aan de Helsinkistaat 2, 9723 BD in Groningen (nabij Groothandelscentrum, IKEA). Telefoon: 050 589 1761.