nieuws

22 jan 2008, 21:09

Oost-Groninger gemeenten pakken bevolkingsdaling aan

De negen Oost-Groninger gemeenten gaan, gefaciliteerd door de provincie Groningen, gezamenlijk een plan ontwikkelen waarmee zij de negatieve gevolgen van de bevolkingsdaling, de vergrijzing en de ontgroening om kunnen buigen tot kansen voor het gebied. Hiertoe is besloten tijdens een bestuurlijke werkconferentie in Midwolda. In het voorjaar bespreken de partijen dit plan tijdens de tweede werkconferentie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De woningbouwcorporaties hebben aangeboden mee te denken. Zij hebben aangegeven dat ook zij hun verantwoordelijkheid zullen nemen voor de maatschappelijke effecten van de bevolkingsdaling.

De positieve ontwikkelingen moeten hun effect hebben op het gebied van woningbouw en voorzieningen zoals zorg en onderwijs. De gemeenten willen daarbij bovendien de regionaal-economische ontwikkelingen gebruiken.

Tijdens de bijeenkomst spraken de provincie, de negen Oost-Groninger gemeenten en enkele woningbouwcorporaties met elkaar over de demografische ontwikkelingen en de leefbaarheid in Oost-Groningen.
Deze werkconferentie is gehouden op initiatief van de Stuurgroep Oost*. De resultaten van het uiteindelijk plan dienen als inbreng voor het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POP).