nieuws

13 mei 2014, 15:03

Oost-Groninger gemeenten hebben schoon genoeg van overlast hennepkwekers

De gemeenten Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde gaan samen hun drugsbeleid aanscherpen. Dit onder meer vanwege de groei van het aantal illegale hennepkwekerijen en de toename van gevaar en overlast voor de omgeving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenten hebben een nieuw handhavingsinstrument uitgewerkt, dat in het overleg tussen de betrokken burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie is vastgesteld.

 

Gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij sprake is van drugscriminaliteit vanuit woningen, horecabedrijven of bedrijfspanden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om illegale kweek van wietplanten of handel in soft- of harddrugs. Deze vormen van drugscriminaliteit leiden in veel gevallen niet alleen tot een ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat maar ook tot onveilige situaties, bijvoorbeeld brandgevaar.

 

Deze gezamenlijke aanpak houdt in dat de gemeenten op dezelfde manier omgaan met handhaving van drugsoverlast en –criminaliteit. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van handel in harddrugs vanuit een horecabedrijf, wordt die inrichting gesloten voor de duur van maximaal 12 maanden.

 

Daarnaast wordt de verleende drank- en horecavergunning ingetrokken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van verplaatsing van de problematiek naar buurgemeenten.