nieuws

08 jun 2011, 12:12

Ontwerp voor kabelbaan in Groningse binnenstad

De Groningen City Club (GCC), de vereniging van Groningse binnenstadondernemers, gaat een aantal architecten vragen een ontwerp te maken voor een kabelbaan in de Groninger binnenstad. Dat meldde de voorzitter van de GCC woensdag. De kabelbaan moet worden aangelegd tussen het Europapark, met daarop het FC Groningen-stadion, en het nog te bouwen Forum aan de Grote Markt.
De Groningen City Club (GCC), de vereniging van Groningse binnenstadondernemers, gaat een aantal architecten vragen een ontwerp te maken voor een kabelbaan in de Groninger binnenstad. Dat meldde de voorzitter van de GCC woensdag. De kabelbaan moet worden aangelegd tussen het Europapark, met daarop het FC Groningen-stadion, en het nog te bouwen Forum aan de Grote Markt.
De Groningen City Club (GCC), de vereniging van Groningse binnenstadondernemers, gaat een aantal architecten vragen een ontwerp te maken voor een kabelbaan in de Groninger binnenstad. Dat meldde de voorzitter van de GCC woensdag. De kabelbaan moet worden aangelegd tussen het Europapark, met daarop het FC Groningen-stadion, en het nog te bouwen Forum aan de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het najaar moeten de tekeningen klaar zijn, waarna de plannen behandeld kunnen worden door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad zou dan nog dit kalenderjaar definitief akkoord kunnen gaan met het voorstel.

De totale investering bedraagt vermoedelijk ongeveer 25 miljoen euro. De kabelbaan wordt zo’n 40 meter hoog. Toeristen, forensen en FC Groningen-aanhangers zullen rond de 1 euro neer moeten leggen voor een kaartje.

Voor de VVD in provinciale staten is de komst van de kabelbaan een voorwaarde voor een miljoenensubsidie aan het Groninger Forum. Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over het al dan niet toekennen van de subsidie van 35 miljoen. Eerder weigerde de provincie dat. De commissie onder leiding van Jan Terlouw, die de plannen voor het Forum daarop onder de loep nam, liet eerder weten wel heil te zien in de kabelbaan. Volgens de GCC is een kabelbaan ook zonder het Forum een haalbaar plan.