nieuws

10 feb 2009, 10:10

Onterechte kwijtschelding voor duizenden huishoudens

Door een fout van de Belastingdienst hebben duizenden huishoudens uit de stad Groningen jarenlang ten onrechte kwijtschelding gehad van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Het geld, enkele honderden euro’s per huishouden, hoeft niet te worden terug betaald.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar van 11 duizend huishoudens in Groningen gekeken of de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting terecht was. Hieruit kwam naar voren dat 2700 gezinnen onterecht niet hoefden te betalen. De huishoudens waar het om gaat zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een fout van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft enkele jaren een foutieve norm gehanteerd waardoor de ziektekostenpremie van de huishoudens twee keer werd meegenomen bij het vaststellen van hun betalingscapaciteit, zegt hij. “Hun belastbare inkomen werd daardoor lager. Die fout is in de loop van 2008 gecorrigeerd.”