nieuws

17 okt 2012, 18:06

Onenigheid Stad en provincie Groningen over onmiddellijk stopzetten tram-project

Stad en provincie Groningen zijn het niet met elkaar eens over de manier waarop zo snel mogelijk een punt gezet kan worden achter de regiotram. Dat blijkt uit een brief van B en W aan de Groningse gemeenteraad die de GIC heeft ontvangen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het huidige college van B en W van Groningen wil formeel nu zo snel mogelijk een einde maken aan de aanbestedingsprocedure. Dat moet voor 30 oktober aanstaande anders bestaat het risico op schadeclaims. Maar stoppen met het project kan alleen als de provincie Groningen daar aan mee wil werken

De provincie Groningen zegt dat ze daar niet aan mee kan werken omdat niet de provincie, maar de Stuurgroep Regio Groningen Assen (RGA) bevoegd is een besluit tot stopzetten van
de lopende aanbesteding te nemen.

De gemeente Groningen bestrijdt die visie en is bang dat als er nu niet snel gehandeld wordt dat kan leiden tot grote problemen.

‘’We hebben de provincie daarbij gewezen op de onduidelijke juridische situatie die dreigt te ontstaan en de nadelige financiele consequenties die daaruit voortvloeien, als GS op korte termijn niet ook een besluit tot stopzetten van de aanbesteding zal nemen, zodat de lopende aanbestedingsprocedure gezamenlijk wordt stopgezet. Wij hebben GS ook er ook op gewezen dat de nadelige gevolgen van het niet zo snel mogelijk nemen van een besluit om met de lopende aanbesteding te stoppen voor rekening van de provincie zullen moeten komen.’, aldus B en W van Groningen in de brief aan de gemeenteraad.