nieuws

03 okt 2012, 16:04

Onderzoek: ‘Veel steun in Groningen voor kabelbaan’

Inwoners van Groningen staan zeer positief tegen over de plannen. Dirk Nijdam, directeur van Marketing Groningen, presenteerde de uitslag van een enquête. Daaruit blijkt dat zestig procent van de Groningers positief staat ten opzichte van een kabelbaan. Van de Groningers is 20 % tegen de kabelbaan en 19 % staat er neutraal tegenover.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van de ondervraagden liet een meerderheid weten de kabelbaan te beschouwen als een extra reden om naar Groningen te komen. Tachtig procent van de ondervraagden is het eens met de stelling dat een kabelbaan Groningen uniek maakt. De attractiewaarde van een kabelbaan voor Groningen is ook heel hoog: 52 % van de ondervraagde Nederlanders vindt een kabelbaan in Groningen een bijzondere attractie.


‘Ik ben zelf ook voorstander van de Kabelbaan. Als ik dat vertel op verjaardagsfeestjes, dan zijn de meningen verdeeld. Maar wat mij wel opvalt is dat de tegenstanders dan vaak gewoon slecht geïnformeerd blijken. Als ik hen dan vertel dat een kabelbaan een capaciteit heeft van 50 tot 60 bussen per uur, dan blijken ze dat niet te weten. Het betekent dus evenzoveel minder bussen per uur naar de binnenstad. Dat scheelt heel wat uitstoot’, aldus Dirk Nijdam.