nieuws

21 jan 2009, 09:09

Onderzoek RUG: ook ouderen en dikke mensen kunnen nier afstaan

Niet alleen jonge mensen, ook ouderen en dikke mensen kunnen veilig een nier afstaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds enkele jaren kunnen ook ouderen en mensen met overgewicht fungeren als nierdonor. Het aantal niertransplantaties waarbij gebruikt wordt gemaakt van nieren die afkomstig zijn van levende donoren neemt toe. In Nederland is ongeveer de helft van de getransplanteerde nieren van een levende donor afkomstig.

Uit het onderzoek blijkt dat bij oudere donoren de nierfunctie vóór donatie iets lager is dan bij jongeren. Ook kort na donatie blijven de functie en de reservecapaciteit van de resterende nier enigszins achter bij die van jongere donoren. Op de lange termijn blijkt de resterende nier echter uitstekend de functies van de afgestane nier te kunnen compenseren, aldus de onderzoekers.

Bij donoren met overgewicht was de reservecapaciteit kort na donatie eveneens iets verlaagd. Bovendien blijkt overgewicht een ongunstig effect op de (bloed)druk in de nier, de filtratiedruk, te hebben. Uit het onderzoek bleek dat gewichtsverlies deze druk verlaagt en dus gunstig is voor de werking van de resterende nier.