nieuws

22 mei 2002, 00:12

Onderzoek naar woonwensen Stadjers

De gemeente Groningen gaat samen met het ministerie van VROM een onderzoek houden naar de manier waarop Groningers wonen. Onder meer wordt onderzocht hoe zij de woonomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente en het ministerie hebben deze gegevens nodig om gericht activiteiten te kunnen ondernemen voor een aantrekkelijker woningaanbod, voor een prettiger leefomgeving en voor goede voorzieningen.
Het onderzoek bestaat uit interviews met inwoners van alle gemeenten in Nederland. Deze inwoners worden a-select gekozen. In Groningen krijgen 1200 inwoners een vragenlijst voorgelegd. Dit gebeurt via een telefonisch enquĂȘte.