nieuws

22 nov 2001, 00:12

Onderzoek naar subsidiefraude welzijnsinstelling provincie Groningen

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar mogelijke subsidiefraude bij een welzijnsinstellign in de provincie Groningen. Het onderzoek richt zich op uitgaven van het provinciaal ontwikkelingsinstituut Welzijn en Zorg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit ontwikkelingsinstituut startte in 1996 een driejarig project om jeugdige Antillianen en Surinamers aan werk te halen. Dit project vergde een investering van ruim zevenhonderdduizend gulden, waarvan drie ton werd bijgedragen door de Europese Gemeenschap.
De Stichting Surinamers Noord-Nederland waar een dele van het project aan was uitbesteed is volgens de provincie Groningen niet in staat gebleken uit te leggen waar een deel van de subsidie is gebleven. Het gaat om een bedrag van honderdduizend gulden. Of er sprake is van fraude, dat zal het onderzoek moeten uitmaken, zo heeft gedeputeerde H. Bleker (CDA) van welzijn van de provincie Groningen woensdag bekend gemaakt.