nieuws

22 nov 2001, 00:12

Onderzoek naar subsidiefraude bij provinciaal instituut Groningen

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar mogelijke subsidiefraude binnen een instelling in de provincie Groningen die zich bezig houdt met het ontwikkelen van beleid op het gebied van zorg en welzijn. Het betreft het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze instelling startte in 1996 een driejarig project om jeugdige Antillianen en Surinamers aan werk te helpen. In 1998 bedroeg de totale begroting 950.000 gulden. Daarvan was bijna driehonderd duizend gulden afkomstig van de Europese gemeenschap, uit het Europees Sociaal Fonds.
De Stichting Surinamers Noord-Nederland - waar een deel van het project aan was uitbesteed - is volgens de provincie Groningen niet in staat gebleken uit te leggen waar een deel van de subsidie is gebleven. Het gaat om een bedrag van honderdduizend gulden. Of er sprake is van fraude, dat zal het onderzoek moeten uitmaken, zo heeft gedeputeerde H. Bleker (CDA) van welzijn van de provincie Groningen woensdag bekend gemaakt.