nieuws

06 mei 2013, 09:09

Onderzoek naar onterechte euthanasie in dierenasiel Winschoten

De Dierenbescherming onderzoekt of er in het dierenasiel in Winschoten onterecht dieren zijn geëuthanaseerd. Ze doen dat na geruchten op het internet. Zo beweert een oud-medewerkster dat de afgelopen jaren tientallen honden en katten, soms zelfs puppy’s en kittens, zijn afgemaakt zonder dat daar echt een reden voor was.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de oud-medewerkster werden de dieren afgemaakt omdat ze niet plaatsbaar waren. Haar verhaal zou zijn bevestigd door andere werknemers. Bij de Dierenbescherming zijn officiële klachten binnengekomen.

De Dierenbescherming neemt de berichten zeer serieus. “Gezien de gevoelige aard en ernst van de beschuldigingen die geuit worden is het zaak deze grondig te onderzoeken en hierbij zorgvuldig te werk te gaan”, stellen ze in een verklaring. De Dierenbescherming wil verder niet ingaan op het bericht.

In de verklaring wordt beloofd dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht en dat er zo nodig gepaste maatregelen worden getroffen.